Контакти


АКО ТЪРСИТЕ РЕШЕНИЕ НА ЗНАЧИМ ЗА ВАС ПРОБЛЕМ, възползвайте се от възможността за 30-минутна стратегическа среща с мен, Гергана Радович. 
 

Как да насрочите среща?
 
Стъпка 1. Отговорете на следните въпроси в полето по-долу:

1. От какво се оплаквате в момента?

2. Откога съществува този проблем?

3. Какви мерки сте вземали досега, за да се справите с него?

4. Какво бихте искали да видите като резултат след 6 месеца от днес?
 
 
Стъпка 2. Платете сумата от 50 лв по банков път по следната банкова сметка:
 
ЕТ "Бутик - Гергана Славчева"
BAN: BG60UBBS88881000713494
BIC: UBBSBGSF ОББ ЕАД

Основание за плащане: Консултация.Моля, отговорете на всички въпроси и направето плащането. Въз основа на тази информация, аз или моят екип ще се свържем с Вас, за да насрочим дата и час на нашата среща. На нея ще обсъдим Вашите проблеми и възможните решения за тях.

Към настоящия момент всички срещи се провеждат онлайн.


АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С МЕН ПО ДРУГА ПРИЧИНА, моля посочете я във формата.
 
Благодаря Ви!

Гергана Радович