Как да подобрите финансовото си състояние с ТЕС


Как да подобрите финансовото си състояние с ТЕС
Чувствате ли се притиснати до стената, когато наближи краят на месеца и трябва да плащате сметки?
 
Чувствате ли се изтощени от това да постоянно да сравнявате колко пари имате и дали те ще ви стигнат до следващата заплата?
 
Чувствате ли се все едно няма начин да постигнете повече, независимо от това какво правите?
 
Не сте сами! Много хора, включително работливи, умни, интелигентни, образовани, добре подготвени хора, отворени към света и останалите, споделят същите страхове.
 
„Не печеля достатъчно“, „нямам достатъчно“, „едва свързвам двата края“ са често срещани твърдения в съвременния свят. Темата за финансите е изключително чувствителна, емоционална и дълбока тема. Понякога изглежда невероятно как човек, който на пръв поглед не се отличава с нищо особено, може да постигне повече във финансов аспект, от някой, който го превъзхожда като интелект, образование и опит. Защо дори, когато работиш много, не постигаш това, което искаш?
 
Иска ми се да можех да ви дам лесно решение, за да постигнете бърз резултат още утре, но не мога. Но това, което мога, е да ви дам конкретни инструменти и насоки, с които да започнете да работите в тази насока и ви гарантирам, че ако го направите, резултатите ще последват.
 
Силата да промените собствената си финансова ситуация лежи във вашите ръце и по-специално във вашето съзнание (и подсъзнание). Няма значение колко печелите в момента или колко пари имате в сметката си. Ако искате да погледнете назад, за да разберете как миналите ви преживявания, свързани с парите, са довели до сегашното ви отношение към тях и най-вече, ако искате да се освободите от тези ограничаващи вярвания, вие ще отворите вратата на парите в живота си и ще постигнете повече, отколкото сте си мечтали да имате. Независимо дали работите за някого, имате собствен бизнес или сега стартирате такъв, намирането и отстраняването на собствените ви вътрешни блокажи, ще ви позволи да постигнете много повече, отколкото сте си мечтали.
 
Ако погледнете отвъд чисто материалната страна на парите и финансите изобщо, ще видите, че те са много повече от банкноти с определена стойност. Парите са енергия. Те осигуряват физическото съществуване, но това е само малка част от тяхната стойност. Парите репрезентират власт и немощ, оценка и самооценка, спокойствие и тревожност, радост и страх, свободен избор и ограничение. Парите са свързани със силни емоции като гняв, страх, вина, отчаяние, завист, срам и други. Парите далеч не са всичко в живота, но те влияят върху всичко. Не ви казвам да поставите парите на първо място, просто казвам , че е необходимо да разберете собствените си взаимоотношения с парите, за да подобрите живота си във всяко отношение.
 
Моделите на поведение относно парите, които сте срещали през живота си – особено в ранна детска възраст у най-близките около вас хора – определят до много голяма степен вашето собствено отношение към парите. Как живееха родителите ви – харчеха всичко или спестяваха? Позволяваха ли си скъпи придобивки, които нямаше как да изплатят и затова вземаха заем от приятели и роднини? Или напротив – изкарваха повече, отколкото можеха или искаха да изхарчат за месеца? Повтаряха ли, че трябва да се пестят бели пари за черни дни, защото не знаеш утре какво ще дойде, като по този начин ограничаваха всяко ваше желание за нещо? Караха ли се често за пари? Споменаваха ли кой изкарва повече и кой харчи повече? Имало ли е период, в който физическото оцеляване на семейството ви е било под въпрос, поради простата причина, че не сте могли да си платите сметките?
 
Всеки човек през живота си преминава през тези и много други ситуации. Те формират дълбоко вкоренени убеждения, които съществуват скрити под прага на съзнателните процеси, което ги прави трудни за идентифициране и преодоляване чрез логически и съзнателни действия. Но тези убеждения предизвикват специфично поведение и емоции. А когато са включени емоциите, разумът отстъпва на заден план. Всеки път, когато мислите за парите и за финансовото си състояние, тези емоции излизат на преден план и ви карат да вършите неща, за които по-късно съжалявате.
 
Затова много хора успяват да изхарчат половината си заплата в рамките на ден, въпреки че знаят, че това не е разумно. В последствие се чувстват виновни, отчаяни и неспособни да управляват парите и живота си.
 
И това не е случайно. Спомените, убежденията и заучените програми относно парите създават силни чувства, които диктуват всяко действие, което предприемате и ви мотивират да избягвате действия, които са свързани с увеличаване на доходите и спестяванията ви и намаляване на разходите и задълженията ви.
 
Затова е много важно да предприемете действия по разкриването на собствените си чувства и убеждения относно парите. Това ще ви даде по-пълна представа за финансовата картина на живота ви, както и инструмент за нейното подобряване. Не забравяйте, че това често е дълъг и труден процес, който хората избягват, защото се чувстват виновни, гневни, засрамени, унизени. Но не се отказвайте! Когато стане кристално ясно какво ви спира, преодоляването на препятствията е само въпрос на време.
 
Техниките за емоционална свобода или ТЕС са лесен и ефективен начин да използвате подход, насочен едновременно към ума и тялото. Това ще ви позволи да преминете отвъд ограниченията на логическия ум и да достигнете собствените си модели на поведение, свързани с парите.
 
Да започнем с една лесна задача, насочена към разкриване на емоциите, свързани с парите.
 
Вземете един празен лист и запишете на него реалния си доход в момента. Това е сумата от всичките ви приходи за месеца. Ако сега стартирате собствена практика или бизнес, запишете числото, което бихте искали да получавате. Ако предпочитате, посочете дохода си за три или шест месеца или дори за година. Ако изберете този начин, разделете крайното число на броя месеци, които включва то.
 
Погледнете това число и го произнесете на глас „Печеля (или ще печеля) .... на месец.“
След това кажете на глас „Това, което печеля, не е достатъчно.“
 
Дайте си малко време да почувствате какво се случва в тялото ви и какви емоции ви обхващат. Доколко това твърдение предизвиква силни емоции у вас на скалата от 0 до 10, където 0 е пълна липса на емоции, а 10 е максимално силна емоция. Запишете числото заедно с всички емоции, които предизвиква.
 
Какво споделят хората след това упражнение:
-          Изпитвам тревожност
-          Чувствам се притиснат до стената
-          Изпитвам вина
-          Отчаян съм
-          Срам ме е
-          Яд ме е
-          Тъжно ми е
-          Страх ме е
 
Всички тези емоции допринасят за финансовото ви състояние и проблемите с парите, които имате. Затова е важно да се освободите от тях.
 
Погледнете списъка от емоции и оценете силата на всяка от тях с число от 0 до 10, като 10 е по-силно от това не може да бъде. Срещу всяка емоция запишете съответното число.
 
Следващата ТЕС практика ще ви помогне да намалите интензитета на тези емоции, за да можете да погледнете по-спокойно на ситуацията, в която се намирате и да освободите ресурси, които да ви помогнат да намерите решение. Така ще видите ситуацията като „това, което е“ и ще можете да се фокусирате върху начините за нейното подобряване.
 
В резултат на това упражнение много хора споделят, че изпитват отчаяние и страх. В следващата ТЕС рецепта ще използвам тях за пример и ще ви покажа как да се освободите от тях. Ако вашите емоции са други, използвайте собствени думи, които най-добре определят състоянието ви.
 
Да започваме!
 
Карате точката: Въпреки че изпитвам страх и не знам как ще се справя, аз избирам да се приема такава, каквато съм.
 
Карате точката: Въпреки че страхът, който изпитвам, е огромен и не знам как ще се справя с него, аз искам да се обичам такава, каквато съм.
 
Карате точката: Въпреки че ме е страх само като си помисля за реалните си доходи и не знам какво да правя, аз избирам да се приема и обичам такава, каквато съм.
 
Върха на главата (ВГ): Страх ме е...
Начало на веждите (НВ): Не знам как ще се справя...
Отстрани на окото (ОО): Страхувам се...
Под окото (ПО): Това не е достатъчно...
Под носа (ПН): Не мога да се справя...
На брадичката (НБ): Как ще оцелея...
Под ключицата (ПК): Това е толкова малко...
Под мишницата (ПМ): Уплашена съм до смърт...
Палец (П): Какво ще правя...
Показалец (П): Как ще се справя...
Среден пръст (С): Не знам как ще оцелея...
Безимен пръст (Б): Не знам дали е възможно да се справя изобщо...
Кутре (К): Не мога да се справя...
 
ВГ: Страх ме е...
НВ: Паникьосана съм...
ОО: Нямам идея какво ще правя...
ПО: Не мога да се справя...
ПН: От години се опитвам и не мога...
НБ: Нямам изход...
ПК: Безнадеждно е...
ПМ: Безсмислено е...
П: Отказвам се...
П: Няма смисъл...
С: Безнадежно е...
Б: Не мога повече...
К: Не издържам повече...
 
ВГ: Чувствам се безпомощна...
НВ: И не виждам изход...
ОО: Не чувам никаква подкрепа отникъде...
ПО: Не мисля, че е възможно да се промени тази ситуация...
ПН: Знам, че е невъзможно...
НБ: Няма начин...
ПК: Отчаяна съм..
ПМ: На ръба на силите си съм...
П: Всеки пък, когато мисля за парите...
П: Се чувстам така...
С: Няма как да го променя...
Б: Безнадеждно е...
К: Няма изход...
 
Поемете си дълбоко дъх няколко пъти и се вгледайте в себе си. Как усещате емоцията сега? Намаляла ли е или напротив – увеличила е своя интензитет? Ако е второто, потупвайте по показания начин, докато тя започне да намалява.
 
Тогава отново се върнете към първоначалното твърдение „Това, което печеля, не е достатъчно.“ Какви емоции предизвиква то у вас сега и колко са силни те по скалата от 0 до 10? Има ли промяна спрямо първия път? Възможно е да са се появили нови, а интензивността на старите да е намаляла или дори изчезнала. Допълнете списъка и оценете всяка от емоциите в него отново. В бъдеще е добре е да се връщате към този списък отново и отново и чрез потупване да освободите всички емоции в него.
 
Често зад тези емоции е скрито нещо по-дълбоко и това е начина, по който възприемаме себе си. Кажете на глас отново „Това, което печеля, не е достатъчно и това ме кара да смятам, че съм......“
 
Може би смятате, че сте:
-          Неспособен или направо некадърен
-          Глупав
-          Пълен провал
-          Човек, който предава другите
-          Човек, който не може да издържа семейството си
-          Човек, който не може да постигне нищо
-          Друго
 
Ще ви кажа нещо, което вероятно забравяте. Вие самите сте най-лошите си критици. Няма друг човек, който да може да ви засегне или обиди по начина, по който можете да го направите самите вие. Използвайте момента и запишете на листа какво смятате самите вие за себе си.
 
Този вътрешен негативен диалог ще ви покаже каква е скритата връзка между парите и самооценката ви. Това ще ви разкрие скритите мотиви за поведението, което имате спрямо парите и механизмите, които използвате, за да предотвратите неприятните емоции и последствията от тях.
 
Докато не обърнете внимание на тази връзка, няма да успеете да подобрите финансовото си състояние, както и постигнете качеството на живот, което искате.
 
Ако искате да разберете как да прилагате ТЕС, за да се освободите от този значим проблем и да постигнете финансова стабилност, свържете се с мен и ще ви помогна да откриете най-подходящото решение за вас и вашата ситуация. 
 
Гергана Радович
Холистичен терапевт, сертифициран преподавател по ТЕС и мастер Ти-Тап треньор
 
 
 
 
Здравей,
Аз съм Гергана Радович
Холистичен терапевт, преподавател по ТЕС и мастер Ти-Тап треньор

Основател на Enepsy.bg и дългогодишен експерт по енергийна психология, ТЕС и управление на съня. Успешно помагам на хора, които страдат от безсъние, стрес и напрежение, да открият спокойствието и баланса в живота си. 
Запази час за консултация

Тагове: Стрес и тревожност, ТЕС, Липса на увереност